Kodex úspěšných trenérů

KLIENT NA PRVNÍM MÍSTĚ

 • Chápu, že spokojenost a výsledky klientů jsou přímo úměrné mému trenérskému úspěchu.

 • Dbám na zdraví a bezpečnost klienta.

 • Přistupuji ke každému klientovi s velkou mírou empatie a trpělivosti. 

 • Dávám přednost kvalitě před kvantitou.

 • ​Odmítnu spolupráci s klientem, kterému nedokážu pomoct, a doporučím jiného odborníka.

HLAD PO VZDĚLÁNÍ

 • Pochopil jsem, že nejlepší investice je do seberozvoje.

 • Rozvíjím se ve všech oblastech své profese i osobnosti – odbornosti, podnikání a životě.

 • Nelpím na zažitých postupech a inovuji svou trenérskou praxi.

 • Čerpám informace pouze z kvalitních zdrojů.

 • Uvědomuji si, že vzdělání je celoživotní proces.

NEBUĎ AMATÉR

 • Rozumím platným zákonům a svou činnost provozuji legálně.

 • Chovám se profesionálně – jsem slušný, dochvilný a jednám s klienty narovinu.

 • Mám jasně nastavená pravidla spolupráce a v každém případě je dodržuji.

 • Hraju fér, nesu zodpovědnost za své činy a k problémům se stavím čelem.

 • Beru ostatní trenéry jako kolegy, nikoliv jako konkurenci.

EGO STRANOU

 • Dbám na své vystupování a prezentuji se pokorně.

 • Beru každého svého klienta jako sobě rovného a nepovyšuji se nad ostatní trenéry.

 • Nenechávám se při jednání s klienty ovlivnit emocemi a dokážu potlačit své ego.

 • Zvažuji zda mé jednání nemůže mít negativní dopad na někoho dalšího.

 • Dokážu přiznat svou chybu.

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

 • Jsem členem komunity, protože mi to otevírá nové možnosti a pomáhá vyřešit každý problém.

 • Mám týmového ducha – inspiruji, motivuji a podporuji ostatní.

 • Sdílím své know how a sám se učím od dalších trenérů.

 • Navazuji a rozvíjím přátelské vztahy s ostatními členy.

 • Aktivně se podílím na budování komunity a sdílím nápady na zlepšení.

souzníš s naším kodexem?